Welkom!

Welkom op de website van museum wo2 in de stellingwerven. Via deze website probeer ik, aan de hand van allerlei artikelen en gebruiksvoorwerpen, een beeld te geven van de stellingwerven in de Tweede Wereldoorlog. In eerste instantie zijn de voorwerpen alleen via de website te bekijken tot ik een geschikte locatie heb gevonden om alles een plek te geven en uit te stallen. Mocht iemand nog verhalen en / of artikelen hebben dan hou ik mij aanbevolen. De collectie bestaat uit een grote diversiteit aan artikelen. Ik heb een aantal hoofdthema's, te weten: De inleiding, het dagelijkse leven, verzet, verraad, bevrijding en affiches. Mijn collectie is vooral gericht op Canadese-, Franse-, Nederlandse- en Duitse artikelen.

 

Ook voor spreekbeurten op school kun je bij mij terecht, zowel de school zelf als de leerlingen. In overleg is er heel veel moois te regelen en kun je gebruiksvoorwerpen uit de Tweede Wereldoorlog meenemen om te tonen. Dit spreekt nog steeds heel veel kinderen tot de verbeelding. Zo ook Lars die op 16 maart 2021 zijn spreekbeurt heeft gehouden over Ooststellingwerf in de Tweede Wereldoorlog.

  

<iframe style="border: 0px;" src="http://www.netwerkoorlogsbronnen.nl/publications/zoekwidget3.php" width="227px" height="136x" scrolling="no" frameborder="0"></iframe><script type="text/javascript" src="http://www.netwerkoorlogsbronnen.nl/publications/js/oorlogsbronnenwidget_3.js"></script> 

 

 file:///C:/Users/Jeroen/Downloads/Bericht%20eines%20Deutschen%20Soldaten,%20Ende%20WWII%20%20Südfriesland%20Niederlanden.pdf

 

Spreekbeurt van Lars (Foto op achtergrond spreekbeurt is eigendom van Tresoar)
Spreekbeurt van Lars (Foto op achtergrond spreekbeurt is eigendom van Tresoar)